Старый сайт доступен по ссылке old.letovochurch.ru

Пасха 2015

16.04.2015

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х Живо́т дарова́в.

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному безгре́шному. Кресту́ твоему́ покланя́емся Христе́, и Свято́е Воскресе́ние твое́ пое́мъ и сла́вимъ, ты бо еси́ Богъ нашъ, ра́зве тебе́ ино́го не зна́емъ, и́мя твое́ имену́емъ. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, се бо прии́де Кресто́мъ ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́мъ Воскре́сение его́, распя́тие бо претерпе́въ, сме́ртию сме́рть разруши́.